E jailbreak xong add source không được
Nó cứ chạy được 1 nửa là dừng... mà ios 9.0 thì ngon lành
Ai giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]