Rom Stock Miui V7 Kikat 4.4.4 Xiaomi MI3 TD-SCDMA
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Flash qua recovery hoặc chép vào bộ nhớ trong update trực tiếp . Nếu treo máy ae recovery qua fastboot rồi up
File :
Recovery :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]