như tiêu đề.em đã thay thử dây cảm biến mới vẫn không được.ae ai làm qua chỉ giúp em với ạ..!:angel:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]