mình tìm mãi mà chỉ rom 1 file duy nhất , tìm ra được cái full thì up file báo lỗi. Nhờ anh em nào có rom gốc 4 file của sámung note 2 N7100 cho mình xin ! đang cần gấp rom để cứu máy . Chân thành biết ơn anh em !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]