nhận máy e160s chạy phần mềm nhưng không nhận usb,đã thay đuôi sạc và nguyên cụm sạc mới nhưng vẫn not ok,giờ lên đây nhờ ae giúp đỡ,chân thành cảm ơn và mang ơn rất nhiều,thank you

- - - Updated - - -

mong ae giúp đỡ mình rất cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]