như tít . mới nhận máy của khách loa rè đã thay thử loa nhưng vẫn như cũ . h thay mấy con tụ trở dường loa thì ngỏm luôn k thấy nghe đc nữa . ai làm qua giúp em với . thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]