s2hd E120K mất loa ngoài đo vẫn có trở kháng, đã thay loa và cáp vấn thế,nhờ các bác giúp em voi a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]