Như tiêu đề ai làm rồi xin giúp ạ...mình k có ổ cứng nhỏ toàn to thôithôi.hình như câu 4 con trở á....:028:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]