ip 5càng sạc càng hao pin..như tiêu đề em có 1 cây ip5 càng sac .lại hết pin.đã thay 2 pin rồi.mong a e giúp đỡ ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]