nhờ pro giúp đở nokia x2 02 loa ngoài và loa trong bị mất cả míc,tai phone ko phát đc tai nghe.chạy lại pm và đóng lại u,đường mặch bình thường,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]