Em đang gặp cây iPhone 4s lên nháy táo rồi lại tắt , Anh Em đã sử lý bệnh này rồi xin trợ giúp Em chút ạ ! Em cảm ơn


Em đã thay Pin , restore lại mà không được[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]