nokia 130 mic nghe nhỏ , AE giúp e với đã chạy phần mềm và thay nhiều mic

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]