Mấy cái file unbrick+sky770760 không ăn thua, dạo này 760 đã hết thời lên em cũng mạo muội xin file, anh em nào có share cho em nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]