xin nhờ ae trong rum giúp dùm, máy hiện ios 8.4.1, máy này lock AT&T, hiện ko biết lỗi từ đâu :(,mình đã con DZ101 rồi. thanks all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]