Rom Stock Kikat 4.4.4 SamSung Galaxy Core Prime G360H Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model... SM-G360H
Model name..... GALAXY Core Prime
Country. Vietnam
Version Android 4.4.4
Changelist 848693
Build date Tue, 13 Oct 2015 12:18:54 +0000
Product code XXV
PDA..... G360HDDU0AOJ1
CSC..... G360HOLB0AOJ1
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]