Rom Stock Kikat 4.4.4 SamSung Galaxy Core Prime G360H Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model...SM-G360H
Model name.....GALAXY Core Prime
Country.Vietnam
VersionAndroid 4.4.4
Changelist848693
Build dateTue, 13 Oct 2015 12:18:54 +0000
Product codeXXV
PDA.....G360HDDU0AOJ1
CSC.....G360HOLB0AOJ1
File : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]