Mình hàn dây usb xong rồi cắm vào best và phoenix thì cả 2 tool này không có products RM-862.
Mình cắm vào ATF thì nó không scan ra điện thoại (mình ko rõ là cắm usb vào máy pc hay à cắm qua cổng của ATF box)
Mong ae giúp đỡ. Thank!
Chú ý : Tiêu đề rõ ràng nha bạn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]