RM-1035 NOKIA103 rơi nước liệt phím gọi tùy chọn và phím 123 đã đóng lại cpu và sử lý nước putin sạch sẽ khả năng vào cpu anh em làm qua xin giúp .Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]