dính xương oppo P006 loại tem có in chữ 0678 dưới pin , AE có cho em xin file k em chớt , gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc:hat:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]