như tiêu đề..e mới nhận của khách máy đập nắp sim vào mà không có sóng.ae ai làm qua cho e xin giải pháp với ạ...:stress:


Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]