nhận máy treo cáp đĩa mình restore dính lỗi 51 .main rin chưa sữa gì .chưa biết làm từ đâu mong ae cho ý kiến ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]