như tiêu đề mình nhận khách con galaxy A3 tình trạng sạc không lên % đứng im ở 0% . A E ai biết xin chỉ giúp . thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]