con bạn nó có cái điện thoại tàu nhưng nghiệt nỗi nó quên mặt khẩu, h không làm gì được hết.......... nó đòi đăng nhập google mail để vào nhưng nó là con gái mà,,,, đăng nhập đại cái acc chớ có nhớ mật khẩu đâu,,,, h nó đưa sửa dùm nó nhưng hard reset không được( bấm nguồn lên thì không sao đè thêm cái nút volume nó tắt đui) chắc máy nó bị khùng............ h không biết làm sao cả......... chẳng lẽ bỏ uổng quá......... ai biết giúp mình với... cảm ơn nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]