tình trạng máy chạy ios 7 có cydia chẳng may quên khôi phục thế treo đem chạy lại itunes thì lỗi màn hình đỏ một cái sau đó chớp tắt lỗi 4013
ngâm cứu trên mạng thì thấy nó nói nị lỗi hdd
vậy có cách nào giải quyết không ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]