em mới nhận em s6102 gọi đi mất loa trong và míc bật loa ngoài vẫn có nói chuyện bình thường. mở nghe nhạc không có loa, em đã lam như 2 hình dưới và nhấc cả cổng tai nghe ra vẫn không hết , mong anh em giúp , em cảm ơn nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]