Như tiêu đề, mình có con E72 bị oxy hóa mất chân ic như trong hình, giờ phải câu tắt thế nào? Ae cho mình xin giải pháp dễ nhất nhé. Thank!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]