em nhận sh mobile twotouch mất nguồn em nhấn nút nguồn thì có dao động nhưng không lên nguồn được đã lắc cpu vẫn vậy ae có làm qua giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]