con iphone 4s bị mất mấy con tụ ở chân pin giờ sạc ko vô pin nóng máy tự khởi động lạ̣i liên tục không biết mấy con tụ ở chân pin đó có ảnh hưỡng gì không mấy anh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]