Như tiêu đề các bác chia sẻ em ít kinh nghiệm xử lý e này với ạ. E đã thay cáp nguồn. Cáp sạc thay loa RT rồi vẫn vậy.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]