Rom Stock 6.0 LG Nexus 5X Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Ae down file về và dùng winrar giải nén ra và flash qua adb
File :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]