lúc đầu cây 4s không có sóng 3g em tháo U10_rf ra đống lại giờ mất luôn sống 2g giờ cứ báo đang tìm kiếm giờ em phải làm sao đây mấy anh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]