em nhận con máy của khách vào với tình trạng là kep nguồn vào ấn nút nguồn thì nhích 0.1 a vad bỏ nút nguồn ra thì kim rớt luôn vad em đẫ thay con thach anh dao động nhưng vẫn thế có ai không giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]