Cho những aem chưa biết.
máy đang xài bình thường mà khách quên mật khẩu icloud thì aem làm như sau.

* Vào phần icloud trên máy và bật Mail lên.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


* Vào icloud.com và nhấn vào quên mật khẩu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

làm theo hướng dẫn của nó.

* Hoàn thành nó sẽ gửi 1 mail về hộp thư mail trong máy

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


* Nhấn vào đặt lại bây giờ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]* Đặt mk mới cho tài khoản. Done.


Như vậy aem có thể tiếp tục sử dụng tài khoản đó hoặc out tùy thích mà khi resto k lo ngại icloud nữa.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]