Như tiêu đề ae ai trải qua pan này rùi giúp hộ mình một tay, tinh hình máy không rớt nước ko rớt đất, em đã remove nút nguồn, tháo chân xạc vẫn not oke.thanhk ae đẫ quan tâm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]