Cần anh em kĩ thuật giúp LG Nexus 5 gặp tình trạng máy nghe gọi bt ,cứ bật 3g lên chữ H bt dùng dc một phút tự chuyển sang E ,chọn WCDMA only thì mất sóng ,rồi chuyển sang GSM only thì lại có sóng ,đã chạy lại đủ kiểu
Cần ae cho giải pháp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]