như tiêu đề trên bác nào có file tiếng việt s3 i9300_chn_cu
cho em xin với ạk em nó đang là 4.3
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]