Như tiêu đề bác nào có rom gốc thằng FPT life 5 cho mình xin. thank :028:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]