mới nhận của khách cây nokia 3600s trắng treo..em chưa xử lí mấy con này bao giờ,...mấy bác giúp em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]