em mới nhận cây n800 mất giển thị màn đen thui, lấy màn thử sang main khác ok luôn , ae găp rồi xin giúp em với thanks ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]