Ae giúp với máy bình thường tháo da vệ sinh xong máy cứ báo 100% ko tụ. Pin dùng ko báo yếu. Dùng hết pin thì sập nguồn. Sạc lên lại dùng bình thường. Chỉ là ko biết hết lúc nào thôi

- - - Updated - - -

KTF MÌNH DẠO NÀY YẾU QUÁ. EM THAY ĐẾN QUẢ PIN THỨ 5 THÌ OKI. THS AE ĐÃ QTAM. CHÚC NGÀY MỚI TỐT LÀNH


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]