ai có file hoặ có máy thì read cho mình xin file nomi 3S MT6582 vói . máy khách để cả tuần rồi chưa có file . đã tải được 1 file nhưng chọn file báo lỗi . thank cả nhà

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]