thấy hôm nay có post chức năng mới nên test thử xem , ai ngờ cực kì chuẩn .
Rom build trền nền stock I317MVLUDNH2 ổn định ít hao pin .
hard reset không mất Tiếng việt .
a/e down bằng POINT nhé .​vài pic cho sụm tụ ...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]