Em mới nhận vô cây tab 3 T211 chạm ic sạc, nhưng không biết nó xài chung với dòng nào mong các anh chỉ giúp. Cảm Ơn nhiều!!!!!!:thplzwl8-1:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]