Em nhận cây Galaxy Tab 3 T211 chạm ic sạc, em đã đóng lại chân nhưng cũng không hết...không biết nó xài chung với ic sạc dòng nào.Mong a e giúp đỡ...Thank:025:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]