Nhơ tiêu đề em nhận em Lumia435 đã qua thợ sửa rùi jo bị đứt chân mích không còn chân để lần mạch, bác nào có cách câu kéo nào cho em xin với ạ. Cám ơn cả nhà ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]