mình nhận máy trong tình trạng không tải được ứng dụng,đã reset lại nhưng không hết,lên google tìm được file bịn nạp vô bị treo logo ,giờ lên đây nhờ ae giúp giùm file chuẩn để cứu máy ,rất cảm ơn và mang ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]