cần gấp .e nhận em oppo 2001 mic chập chờn khò nóng dùng ok.hôm sau lại mất .máy ko va đập hay rơi nước.bác nào có sơ đồ câu mic chia e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]