Note 4 Hàn Quốc N916S, rom 5.1.1, Lock Please call me -> Fix ok

-Samsung Galaxy Note 4 Hàn Quốc, sm-n916s, rom gốc 5.1.1, Lock Please call me.
-Fix OK, nguyên zin imei theo máy, chạy lại gốc full 4 file Rom 5.1.1 OK, không bị Lock lại.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]