e moi nhan cai ss c3520 khong nhan the nho.e ko bit chan 2.8v o dau,mong ae chup hinh cho e voi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]