Em mới vào nghề, nhận hai em nokia 101 bệnh giống nhau liệt phím menu *0#, đã đóng lại U vẫn không ok. Các bậc tiền bối ai gặp ca này rồi giúp e với. Thanks các bác!

- - - Updated - - -

Các bậc tiền bối giúp e với, con này không có sơ đồ nên em không mò được, hơn nữa em lại là lính mới. help me


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]